Συμμετοχές έως 20 Μαΐου

Η  έκδοση (2018/2019)12.000INN HOTEL  διανεμήθηκε στοχευμένα
και με απόλυτη επιτυχία στις παρακάτω επαγγελματικές κατηγορίες:

8.097*  Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Ξενώνες Καταλύματα
*Έχει αναρτηθεί η επίσημη λίστα της EΛTA Courier με την ολοκλήρωση της επίδοσης  των καταλόγων,
ανά γεωγραφικό διαμέρισμα. 

–  Επιλεγμένα καταστήματα restaurant cafe

–   
Αρχιτεκτονικά γραφεία κατασκευαστικές εταιρείες διακοσμητές. 

Στις  ενότητες που θα απαρτίζουν την νέα έκδοση ΙNN HOTEL έχει προστεθεί και η κατηγορία  architect – engineer interior designers.

Ενημερώνουμε ότι από Φεβρουάριο έως 20 Μαΐου θα διαρκέσει η προετοιμασία για την έκδοση του 2ου τεύχους (2019/2020)