Ολοκλήρωση Επίδοσης Καταλόγου Ιnn Hotel

Σχετικό: Αναφορά Διανομής Καταλόγου INN HOTEL   –  17/12/2018 Κατόπιν των απαραιτήτων διεργασιών μας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για την επιτυχή ολοκλήρωση της επίδοσης του καταλόγου ως κάτωθι: …