Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε, ότι η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά μόνο για τους σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού και της εθνικής νομοθεσίας.

Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι τώρα, αλλά εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, διαβάστε την ενημερωμένη Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και τους ανανεωμένους Όρους Χρήσης.
Εμείς θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με τις δραστηριότητές μας όπως:

1) η επιμέλεια και έκδοση του νέου μας καταλόγου “Inn hotel”, ο οποίος είναι ετήσιος κατάλογος “εξοπλισμού Ξενοδοχείων & Εστίασης” και διανέμεται δωρεάν σε όλα τα ξενοδοχεία της Χώρας, σε επιλεγμένα restaurant & café καθώς και στις εκθέσεις του κλάδου Τουρισμού, κλπ.

2) η συμμετοχή μας στις εκθέσεις και η αποστολή μέσω e-mails προσκλήσεων προκειμένου να τις επισκεφτείτε.

3) η ανάρτηση της ηλεκτρονικής μορφής του καταλόγου μας “Inn hotel”, στην ιστοσελίδα (innhotel.gr) της εταιρείας μας και η δυνατότητα παραλαβής του δωρεάν (σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή), μετά από συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Η εμπιστοσύνη σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς.​

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης